Program "CZYSTE POWIETRZE"

Program „Czyste Powietrze”

Skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Bezkosztowe inwestycje realizowane są w zakresie fotowoltaiki i pomp ciepła w poziomie najwyższym i podwyższonym, umożliwiając beneficjentom cieszenie się czystą energią beż żadnych dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Dofinansowanie

Dlaczego warto mieć pompę ciepła?

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?
To zależy od Twoich dochodów. W programie obowiązuje zasada – im niższe są Twoje dochody tym większa dotacja.

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA


Do 135 000 zł + 1200 zł na audyt energetyczny

Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 090 zł * lub 1 526 zł **

lub masz ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA


Do 99 000 zł + 1200 zł na audyt energetyczny

Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 894 zł * lub 2 651 zł **

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA


Do 135 000 zł + 1200 zł na audyt energetyczny

Twój roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza

135 000 zł

* – dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba.

** – dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

Korzyści - Co zyskasz?

Otrzymujesz bezzwrotne dofinansowanie!

Zapewnisz bezpieczeństwo cieplne Twoim domownikom!

Twój ocieplony dom będzie zużywał mniej energii – mniej zapłacisz za ogrzewanie!

Odciążysz domowy budżet, zyskując pieniądze na inne potrzeby!

Nie martwisz się o zdrowie najbliższych!

Nowe ogrzewanie to większy komfort życia!

Dom po termomodernizacji to większy komfort dla Ciebie i Twojej rodziny!